स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको विवरण गुल्मी जिल्लाका कार्यकारी अधिकृतहरुको विवरण जिल्ला वास रणनीतिक योजना २०७३ गाउँपालिका वा नगरपालिकामा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने सम्बन्धि निर्देशन गुल्मी जिल्लाको गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम,संख्या,सिमाना,केन्द्र र वडाको सिमाना सहितको विवरण (राजपत्रमा प्रकाशित) आ.ब.२०७३/७४ को ज्यामी ज्याला, ढुवानी रेट तथा निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत जिल्ला दररेट इलाकास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी २०७३ समय तालिका आ.व. २०७३/७४ को निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम गुल्मी जिल्लाको पूर्णसरसफाइ रणनीतिक योजना सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको प्रथम चौमासिक विवरण

सूचना तथा समाचार


वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी प्रतिवेदन २०७२/७३

मिति : २०७३/०५/०५ वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी प्रतिवेदन २०७२/७३(डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस)जिल्ला दररेट – आ.व. २०७३/७४

मिति : २०७३/०४/३१ districtrate7374(Click Here to Download)सामाजिक सुरक्षा तेश्रो चौमासिक २०७३ आषाद मसान्त सम्मका भत्ता विवरण गरि खुद कायम भएको संख्या

मिति : २०७३/०४/२८ सामाजिक सुरक्षा तेश्रो चौमासिक २०७३ आषाद मसान्त सम्मका भत्ता विवरण गरि खुद कायम भएको संख्या(Click Here To...
थप पढ्नुहोस ...


जिन्सी निरिक्षण प्रतिवेदन र बार्षिक मौज्दात विवरण

मिति : २०७३/०४/१० जिन्सी निरिक्षण प्रतिवेदन र बार्षिक मौज्दात विवरण (डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस)बार्षिक खरिद योजना २०७३/७४

२०७३/०३/३० बार्षिक खरिद योजना २०७३/७४

Skip to toolbar