आ.ब.२०७४/७५ को ज्यामी ज्याला, ढुवानी रेट तथा निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत जिल्ला दररेट स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको विवरण गुल्मी जिल्लाका कार्यकारी अधिकृतहरुको विवरण जिल्ला वास रणनीतिक योजना २०७३ गाउँपालिका वा नगरपालिकामा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने सम्बन्धि निर्देशन गुल्मी जिल्लाको गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम,संख्या,सिमाना,केन्द्र र वडाको सिमाना सहितको विवरण (राजपत्रमा प्रकाशित) आ.ब.२०७३/७४ को ज्यामी ज्याला, ढुवानी रेट तथा निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत जिल्ला दररेट इलाकास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी २०७३ समय तालिका आ.व. २०७३/७४ को निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम गुल्मी जिल्लाको पूर्णसरसफाइ रणनीतिक योजना

सूचना तथा समाचार


आ.ब.२०७३/७४ को ज्यामी ज्याला, ढुवानी रेट तथा निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत जिल्ला दररेट

आ.ब.२०७३/७४ को ज्यामी ज्याला, ढुवानी रेट तथा निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत जिल्ला दररेट


आ.व. २०७३/७४ को निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम

२०७३/१०/०२ आ.व. २०७३/७४ को  निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम आ.व. २०७३/७४ को  निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम  गुल्मी जिल्लाको पूर्णसरसफाइ रणनीतिक योजना

२०७३/०८/२४ गुल्मी जिल्लाको पूर्णसरसफाइ रणनीतिक योजना आ.व.२०७२/७३ देखि आ.व.२०७६/७७


गुल्मी जिल्लाको स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन

गुल्मी जिल्लाको स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदनSkip to toolbar