आ.ब.२०७४/७५ को ज्यामी ज्याला, ढुवानी रेट तथा निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत जिल्ला दररेट स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको विवरण गुल्मी जिल्लाका कार्यकारी अधिकृतहरुको विवरण जिल्ला वास रणनीतिक योजना २०७३ गाउँपालिका वा नगरपालिकामा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने सम्बन्धि निर्देशन गुल्मी जिल्लाको गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम,संख्या,सिमाना,केन्द्र र वडाको सिमाना सहितको विवरण (राजपत्रमा प्रकाशित) आ.ब.२०७३/७४ को ज्यामी ज्याला, ढुवानी रेट तथा निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत जिल्ला दररेट इलाकास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी २०७३ समय तालिका आ.व. २०७३/७४ को निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम गुल्मी जिल्लाको पूर्णसरसफाइ रणनीतिक योजना

कर्मचारीहरुनाम पद टेलिफोन स्थायी ठेगाना विस्तृत हेर्न
श्री कल्पना श्रेष्ठ स्थानीय विकास अधिकारी ९८५७०२८०६८ विस्तृत हेर्नुहोस
श्री सरोज कुमार पोख्रेल योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत ९८४१४३७२२१ विस्तृत हेर्नुहोस
श्री शंकरप्रसाद गौतम सूचना अधिकृत ९८४७३१२२२१/९८५७०६१७४४ विस्तृत हेर्नुहोस
श्री विनोद मरासिनी सामाजिक विकास अधिकृत ९८५७०६१६६५ विस्तृत हेर्नुहोस
श्री खडक बहादुर थापा शाखा अधिकृत ९८५७०२३३४४ विस्तृत हेर्नुहोस
श्री हरिलाल पन्थी लेखा अधिकृत ९७४७०२४१२७ विस्तृत हेर्नुहोस
श्री हरिप्रसाद पोख्रेल शाखा अधिकृत ९८४७१८४५९६ विस्तृत हेर्नुहोस
श्री चिरञ्जिवी भट्टराई उर्जा तथा वातावरण अधिकृत ९८५१११४८०० विस्तृत हेर्नुहोस

Skip to toolbar