समिक्षा फर्मेट २०७५ आ.ब.२०७४/७५ को ज्यामी ज्याला, ढुवानी रेट तथा निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत जिल्ला दररेट स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको विवरण गुल्मी जिल्लाका कार्यकारी अधिकृतहरुको विवरण जिल्ला वास रणनीतिक योजना २०७३ गाउँपालिका वा नगरपालिकामा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने सम्बन्धि निर्देशन गुल्मी जिल्लाको गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम,संख्या,सिमाना,केन्द्र र वडाको सिमाना सहितको विवरण (राजपत्रमा प्रकाशित) आ.ब.२०७३/७४ को ज्यामी ज्याला, ढुवानी रेट तथा निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत जिल्ला दररेट इलाकास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी २०७३ समय तालिका आ.व. २०७३/७४ को निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम

श्री प्रल्हाद पोखरेल

BIO-DATA

Name: Pralhad   Pokhrel

Adress: Changunarayan Municipality, Bhaktapur-4, Province number-3 Nepal

Mailing Address: G.P.O.Box 13221 Kathmandu, Nepal,       Email address: pralhadp_01@hotmail.com

Sex: Male

Date of Birth: 16-06-1965

Contract Number: 9857042222

Desiganation:  District Co-ordination   Officer

(Under secretary) Ministry of Federal Affairs and General Adminisration, District Coordination Office Gulmi, Nepal.

Educational Qualification:

Bachelor of Arts, Law and Education, Master of Arts, Public Administration (Specisilazation on Development Studies, Project Management and Rural Development) from Tribhuvan University.

Working Experience: Working as Nepal Government service since 30 years.

  • working as Chief ,Ministry of Culture Tourism and Civil Aviation, Tourist Information Centre
  • Working as Chief, Senior Immigration Officer Kodari, near Chinese Boarder.
  • Working as In charge, Senior Immigration Officer Tribhuvan International Airport ,Kathmandu, Nepal
  • Working as Assistant and Chief District Officer .Ministry of Home Affairs.

Training: Advance training on Train the Trainers, Organized by Nepal Academy of Staff College Kathmandu, Nepal.

  • Tourist Guide Training organized by Nepal academy of Tourism and Hotel management ,Kathmandu,Nepal
  • Training program on Advance Course on Governance and State Management organized by Nepal Administrative StaffCollege,Jawalakhel,Nepal,
  • Training on Mountaineering Liaison Officer, organised by Ministry of Tourism
  • Training programme on Tourism promotion &Marketing ,Japan
  • Certificate course on Cooperative Management from Malaysia,

Skip to toolbar